Veilig omgaan met en opslag van meststoffen

Yara produceert hoogwaardige meststoffen uit een verscheidenheid aan grondstoffen met behulp van verschillende productietechnieken. Dit onderdeel heeft tot doel om op de veiligheidsaspecten te wijzen die bij het gebruik van kunstmeststoffen aan de orde zijn en advies te geven aan de mensen die in de toeleveringsketen werkzaam zijn over hoe kunstmeststoffen behandeld en opgeslagen moeten worden.